Kotizo

Kontraŭ la kotizo vi ricevos aliron al la kongresejo, bufedon dum la malferma vespero, kaj teon kaj kafon kun biskvitoj dufoje tage sabaton, dimanĉon kaj lundon. Kotizon ne devas pagi transmaraj vizitantoj.

Se vi intencas hejmeniri la dimanĉon aŭ pli frue, bonvolu alklaki la butonon por 3 tagoj. Se vi planas partopreni postdimanĉe, bonvolu alklaki la 5-tagan. Tio helpos al ni antaŭaranĝi.

  Prezo Varo
£50 Kotizo (3 tagoj)
SENPAGE Kotizo (transmaraj vizitantoj - 3 tagoj)
£50 Kotizo (5 tagoj)
SENPAGE Kotizo (transmaraj vizitantoj - 5 tagoj)

Leĝeraj lunĉoj

La kongresejo proponas bastonpanon kun varma trinkaĵo, kiun vi povas antaŭmendi. Eblas aldoni supon kun la bastonpano. Lunĉo ne inkluziviĝas en la kotizo, do necesas krompagon, se vi preferas tagmanĝi en la kongresejo.

  Prezo Varo
£4.10 Sabato: Bastonpano kun varma trinkaĵo
£6.20 Sabato: Bastonpano kun supo kaj varma trinkaĵo
£4.10 Dimanĉo: Bastonpano kun varma trinkaĵo
£6.20 Dimanĉo: Bastonpano kun supo kaj varma trinkaĵo

Ĉu vi alvenos transmare kaj ne necesas indiki ion alian?

Ne eblas pagi £0 kaj do ne eblas mendi vian lokon per tiu formularo. Bonvolu do kontakti nin por ke ni sciu, ke vi venos kaj povos certigi, ke estos sufiĉe da refreŝaĵoj, pretos via nomŝildo ktp.


Nedevigaj Aldonaĵoj

  Prezo Varo
£22.50 Komuna Manĝo ĉe Restoracio Medina

Deklaro rilate Aldonvaloran Imposton: Tiun prezon citis Medina, kiun ni transdonos al ĝi entute. EAB realigas nenian profiton laŭ tiu aranĝo.

  Indiki, ke vi estas komencanto aŭ novulo

Ni indikos tion sur via nomŝildo, por ke aliuloj scios, kiam ili alparolos vin

  Indiki preferon por vegetara manĝaĵo
  Donaco al la kongreso