Aliĝu ĉi tie al la Kongreso!

Se vi preferas vi povas aliĝi per retmesaĝo al eab@esperanto.org.uk kaj samtempe sendi vian pagon al UEA-konto eabg-v.

Ĉu vi partoprenis niajn aranĝojn LernuLernu Plu?

Ni tre ŝatas niajn komencantojn kaj ŝatus revidi vin en Edinburgo, do se vi partoprenis tiujn kursojn de EAB en la 12 monatoj antaŭ via enksribiĝo, ni donos al vi £10-an rabaton. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. anstataŭ aliĝi per tiu paĝo, kaj ni aranĝos la rabaton kun vi.

Norma kotizo

La norma kotizo rajtigas ĉeesti la Kongreson kaj al leĝera bufedo dum la solena malfermo vendredon vespere. Vizitantoj transmaraj ne devos pagi la norman kotizon.

  Prezo Varo
£48 Norma kotizo
SENPAGE Norma kotizo (por vizitantoj transmaraj)

Pluslunĉa kotizo

Same kiel la norma kotizo sed inkluzivas leĝeran lunĉon por sabato kaj dimanĉo. Transmaraj vizitantoj daŭre rajtas partopreni senpage, sed devas pagi la diferencon por la salto al pluslunĉa.

  Prezo Varo
£60 Pluslunĉa kotizo
£12 Pluslunĉa kotizo (por vizitantoj transmaraj)

Ĉu vi alvenos transmare kaj ne necesas indiki ion alian?

Ne eblas pagi £0 kaj do ne eblas mendi vian lokon per tiu formularo. Bonvolu do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. por ke ni sciu, ke vi venos kaj povos certigi, ke estos sufiĉe da refreŝaĵoj, pretos via nomŝildo ktp.


Nedevigaj aldonoj

-->
  Prezo Varo
£32.95 Grupa manĝo ĉe restoracio Amarone

Deklaro rilate Aldonvaloran Imposton: Tiun prezon citis Amarone (£29.95 plus servkosto por grupoj), kiun ni transdonos al ĝi entute. EAB realigas nenian profiton laŭ tiu aranĝo.

  Indiki volemon partopreni la postkongreson. Vi pagos persone viajn trajnbileton kaj enirkotizon la tagon mem.
  Indiki preferon por vegetara manĝaĵo
 Donaco al la kongreso de

Sub 25?Do eblas, ke vi partoprenu senpage!

Se vi malsuperas 25 jaraĝa kaj estas aŭ brita aŭ loĝas en Britio, vi rajtas peti subvencion de la Norviĉa Jubilea Esperanto-Fonduso. Subvencioj kovras ne nur la kotizon, sed ankaŭ vojaĝadon kaj loĝadon por ĉeesti la kongreson. Kontaktu nin antaŭ ol mendi lokon se vi interesiĝas.