The 95th British Esperanto Conference

The Circle, Sheffield — Easter weekend, 2014

✪ The annual conference for Esperanto-speakers in the United Kingdom ✪

Vendredo

La kongresejon ni bone trovis kaj devis prepari. Grave estas faciligi por partoprenantoj scii, ke ili trovis la ĝustan lokon, kaj do afiŝon ni alfiksas al la enirejo kaj en la akceptejo.

La akceptejon ni buntigis per libroj. Plurajn brokantajn ni vendis en alia ĉambro kontraŭ nur unu pundo, do kelkaj homoj aĉetis dekon da libroj! Entute ni vendis 93 brokantajn dum la kongreso - po du por ĉiu partoprenanto!

Poste necesis videbligi kopiojn de la programo.

Ni ne forgesis certigi, ke la ĉefa ĉambro estis tute preta, kaj ke funkcias la projekciilo kaj son-sistemo.

Kaj ĉar ĉio ja estis tute en ordo okazis senprobleme la solena malfermo kaj kantiĝis la Espero.

Sabato

La sabatan programon lanĉis Chuck Smith, kiu parolis pri la nasko de Vikipedio. Mirinde li lernis Esperanton dum nur unu jaro kiam li lanĉis la projekton! Interese estis aŭdi, ke la ĉeĥa interfaco ŝuldas sian ekziston al la esperanta, ĉar ĝia iniciatinto ne sufiĉe bone scipovis la anglan por kopii tion.

Prezidinto de UEA Renato Corsetti afable kaj bonhumore enkondukis la koncepton de bonlingvismo per sciigo pri la spertoj de la juna Claude Piron.

Samtempe en apuda ĉambro Elizabeth Stanley helpis al komencantoj progresi ilian kapablon.

Post la tagmanĝo kelkaj partoprenantoj vizitis Esperanto Place. La junulo je la dekstra flanko pasis pli frue en la strato kaj vidis la afiŝon. Interesiĝinte li envenis kaj partoprenis la komencantan kurson de Elizabeth, kaj poste aliĝis! Dum tiuj promenis Ed Robertson gvidis sesion por helpi al homoj gradi ilian scipovon kaj prepariĝi por ekzamenoj.

Paul Gubbins gvidis sesion pri Esperanto dum la unua mondmilito. Trafe estas foto de la tiama Nord-Okcidenta Esperanto-Federacio, kiu enhavis 107 homojn!

Anna Lowenstein revenigis nin al la jaro 1900. Ŝia prelego prezentis televid-serion pri nuntempa familio kiu dum-momente devis vivi kiel en la antaŭa jarcento. Domaĝe, ke ŝi havis nur unu horon ĉar facile ŝi plenigis ĝin. Revenu en 2015, Anna!

La kongres-organizanto Jack Warren prelegis pri la diversaj legendoj pri Robin Hood. Eblas, ke li loĝis nelonge for de la kongresurbo.

Post la vespermanĝo Chuck Smith parolis pri Ouya, nova ludkonzolo. Li invitis parteprenantojn ludi kaj Elizabeth Stanley, kiu antaŭe neniam ludis per konzolo, gajnis kaj finiĝis unuarange.

Dimanĉo

Dimanĉo komenciĝis per jarkunveno de EAB. Kvakam preskaŭ trihora, ĉio pasis glate kaj pace.

Judith Meyer bele montris plurajn manierojn lerni lingvojn senpage. Kongresanoj havis nenian ideon pri la eblecoj kiujn ofertas la interreto!

Post la tria prelego de Chuck, ni ĝisis kaj kisis. Jen tri al niaj transmaraj vizitantoj. Chuck kaj Judith vi rekonos de la aliaj fotoj. La alia estas Rachel, kiu decidis nur kelkajn tagojn antaŭe lerni Esperanton kaj flugis al la kongreso por sia unua gustumo ... el Norda Karolinio!

Post la fermo de kongreso, pli ol duono de la kongresanoj kunvenis por manĝo. Ni bezonis du tablojn!

Lundon dudeko da la kongresanoj eĉ vizitis la domegon Brodsworth Hall!